محققان در حال توسعه‌ی پوشش ضد یخ برای شیشه‌ ماشین ها