المپیک ریو میزبان نخستین خودرو مجهز به سلول‌ های سوختی اکسید جامد است